Archive for the ‘ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม’ Category

 • ลูมีเนียร์ (Lumineers)

  Date: 2013.06.13 | Category: ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม, บทความทันตกรรม | Response: 0

  ลูมีเนียร์ (Lumineers)


  Lumineers

  เคลือบฟันเทียมลูมิเนียร์ LUMINEERS™ หรือเคลือบฟันเทียมชนิดบาง ทำมาจากเซอริเนทพอร์ซเลน (Cerinate Porcelain) ซึ่งแข็งแรงกว่าพอร์ซเลนซึ่งใช้ทำเคลือบฟันเทียมทั่วไป จึงสามารถทำให้มีความบางได้จนใกล้เคียงกับคอนแทคเลนส์ (0.2 มม.) แต่ยังคงความแข็งแรงเท่ากับเคลือบฟันเทียมชนิดปกติ และมีอายุการใช้งานเฉลี่ยก็ยาวนานถึง 20 ปี

  ข้อดีของเคลือบฟันเทียมลูมิเนียร์ LUMINEERS™ ก็คือไม่ต้องกรอฟันธรรมชาติ หากในอนาคตต้องการกลับไปมีรอยยิ้มแบบเดิมก่อนทำลูมิเนียร์ LUMINEERS™ ก็สามารถเอาออกโดยง่ายโดยที่ผิวฟันธรรมชาติก็ยังเหมือนเดิม หากจำเป็นต้องมีการกรอฟันในบางรายก็จะกรอแต่งแค่ชั้นของผิวเคลือบฟันเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ลูมิเนียร์ LUMINEERS™ ยังสามารถใช้ติดเพื่อปกปิดวัสดุบูรณะฟันชนิดอื่นๆเช่นวัสดุอุดฟัน หรือครอบฟันเก่าๆที่ดูไม่สวย ที่มีรอยร้าว รอยบิ่น หรือสีเปลี่ยนได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องรื้ออุดใหม่หรือทำครอบฟันใหม่ แต่ทั้งนี้วัสดุอุดฟันหรือครอบฟันดังกล่าวต้องอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยรั่วตามขอบ หรือรอยผุข้างใต้


  ลูมีเนียร์ (Lumineers)

  ข้อดีของเคลือบฟันเทียมลูมิเนียร์ LUMINEERS™

  ผิวหน้าฟันที่แข็งแรงไม่ถูกกรอ ออกไป

  – ไม่ต้องฉีดยาชา ไม่ต้องกรอฟัน ไม่เจ็บ*

  – ปลอดภัยสำหรับรายที่เสียวฟันง่าย


  Lumineers

  ประเภทของการเคลือบผิวฟันหรือวีเนียร์

  การเคลือบผิวฟันจากวัสดุคอมโพสิทเรซิน เป็นวิธีการรักษาที่ง่ายและสามารถทำให้สำเร็จได้ภายในการรักษาครั้งเดียว

  การเคลือบผิวฟันจากวัสดุเซรามิก เป็นวิธีการรักษาในกรณีที่มีความผิดปกติมากและขนาดใหญ่ และวัสดุนี้มีความแข็งแรงทนทานสูงกว่า

  ขั้นตอนการรักษา การทำฟันลูมิเนียร์วีเนียร์

  ทันตะแพทย์จะตรวจวินิจฉัยฟันก่อน รวมถึงแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสมเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคนไข้

  กรอฟันและแต่งฟันก่อนเข้ารับการรักษา

  พิมพ์ฟันเพื่อทำแบบจำลอง

  ส่งแบบจำลองไปทำชิ้นส่วนลูมิเนียร์วีเนียร์

  ติดยึดเซรามิกบนผิวฟัน พร้อมฉายแสงรังสี เพื่อเพิ่มความแข็งแรง พร้อมตรวจเช็คและปรับแต่งให้เหมาะสม

 • ครอบและสะพานฟัน

  Date: 2012.12.28 | Category: ทันตกรรมประดิษฐ์, ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม, บทความทันตกรรม | Response: 0

 • เคลือบฟันเทียม (วีเนียร์)

  Date: 2012.12.23 | Category: ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม, บทความทันตกรรม | Response: 0

 • การฟอกสีฟัน

  Date: 2010.07.22 | Category: ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม, บทความทันตกรรม | Response: 0