• การผ่าตัดตกแต่งเหงือก

    Date: 2013.06.13 | Category: ทันตกรรมปริทันต์, บทความทันตกรรม | Tags: ,,,

    Crown Lengthening

    Crown Lengthening

    ศัลยกรรมเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวของฟัน
    การ ผ่าตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวของฟัน โดยปกติจะทำกับฟันหน้า การเพิ่มความสูงของตัวฟัน เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับฟันที่เข้ารับการทำครอบฟันหรือเคลือบผิวฟันเพื่อความสวยงาม ไม่ยากไม่นานค่ะ (แต่ส่วนใหญ่ต้องฉีดยาชาก่อนนะคะ) ใช้เวลาแค่1 ชั่วโมง สามารถทำศัลยกรรมได้ง่ายมากค่ะ กลับบ้านได้เลยไม่ต้องพักต่อที่คลินิกค่ะ